ALKEISKURSSILAHJAKORTTIEN TOIMITUSEHDOT

TOIMITUSEHTOJEN KATTAVUUS

Nämä toimitusehdot koskevat Jyväskylän Laskuvarjokerho Ry:n (jäljempänä JLK) internetissä yhdistyksen kotisivuilla (www.skydivejkl.fi) täytettävän lomakkeen kautta tilattuja, tai muulla tavoin hankittuja JLK:n alkeiskurssilahjakortteja.

TILAUSPROSESSI

Vastaanotettuaan JLK:n kotisivuilla täytetyn lahjakortin tilauslomakkeen JLK lähettää lahjakortin tilaajalle sähköpostitse maksuohjeen lahjakortista. Saatuaan maksusuoritteen tililleen, JLK lähettää lahjakortin tilaajalle sähköpostiin PDF-muodossa.

VOIMASSAOLO

Lahjakortti on voimassa kaksi vuotta lahjakortin maksupäivästä. Alkeiskurssin maksuksi kelpaavan lahjakortin katsotaan olevan voimassa, jos alkeiskurssin maksu tapahtuu edellä mainitun kahden vuoden sisällä lahjakortin maksupäivästä.

VOIMASSAOLON JATKAMINEN

Mikäli lahjakortin voimassaoloa halutaan jatkaa, voidaan tilaajalle lähettää uusi jälleen kaksi vuotta voimassa oleva lahjakortti. Lahjakortin voimassaoloa jatkettaessa peritään uusintahetken ja alkuperäisen lahjakortin ostohetken JLK:n hinnaston mukaisen lahjakortin myyntihinnan erotus sekä hinnaston mukainen toimistomaksu. Voimassaoloajan umpeuduttua ei lahjakortin voimassaoloa voi jatkaa, eikä se kelpaa enää maksuksi.

SIIRTO TOISELLE NIMELLE

Mikäli lahjakortti halutaan siirtää toiselle nimelle, voidaan tilaajalle lähettää alkuperäistä lahjakorttia sekä hinnaston mukaista toimistomaksua vastaan uusi lahjakortti toivotulla nimellä. Mikäli lahjakortin voimassaoloa halutaan samalla jatkaa, peritään lisäksi uusintahetken ja alkuperäisen lahjakortin ostohetken JLK:n hinnaston mukaisen lahjakortin myyntihinnan erotus. Voimassaoloajan umpeuduttua ei lahjakorttia voi siirtää toiselle nimelle.

OSALLISTUMISOIKEUS ALKEISKURSSILLE

Alkeiskurssilahjakortti ei oikeuta henkilöä osallistumaan kyseiselle laskuvarjohyppykurssille, vaan toimii ainoastaan maksuvälineenä JLK:n järjestämästä kurssista. Osallistumisoikeudesta päättää JLK:n hyppymestari, joka voi olla turvallisuussyistä hyväksymättä henkilöä kurssille, tai vaatia henkilöltä lääkärintodistusta hyppykelpoisuudesta (ohjeet lääkärintarkastusta varten). Alkeiskurssille osallistuva hakee JLK:n jäsenyyttä, joka voidaan evätä mm. eettisistä syistä. HUOM! Edellytyksenä hyppyharrastukseen on normaali ns. ajokorttiterveys, alle 100 kg paino ja vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajansa kirjallisen suostumuksen ja yli 60-vuotiailta vaaditaan aina lääkärintodistus. Alkoholin tai muiden päihteiden tai kolmiolääkkeiden vaikutuksen alaisena hyppääminen on ehdottomasti kielletty. Jos epäilet hyppykelpoisuuttasi, ota yhteyttä JLK:oon. Mikäli henkilön hyppykurssin suoritus estyy JLK:n hyppymestarin tai JLK:n päätöksestä, lunastetaan lahjakortti takaisin täydestä ostohinnastaan.

ALKEISKURSSIN SUORITUS

Lahjakortin tilaaja tai käyttäjä ilmoittautuu itse alkeiskurssille. Alkeiskurssien infotilaisuudet pidetään ennalta sovittuina ajankohtina, ja kurssien aikatauluista sovitaan kurssikohtaisesti, kuitenkin pääsääntöisesti esimerkkiaikataulun mukaisesti.

KURSSIN PERUUNTUMISESTA AIHEUTUNEET VAHINGOT

JLK ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka syntyvät alkeiskurssin viivästyessä tai peruuntuessa.