RAHASUMMALLE KIRJOITETTUJEN LAHJAKORTTIEN TOIMITUSEHDOT

TOIMITUSEHTOJEN KATTAVUUS

Nämä toimitusehdot koskevat Jyväskylän Laskuvarjokerho Ry:n (jäljempänä JLK) internetissä yhdistyksen kotisivuilla (www.skydivejkl.fi) täytettävän lomakkeen kautta tilattuja, tai muulla tavoin hankittuja JLK:n rahasummalle kirjoitettuja lahjakortteja.

TILAUSPROSESSI

Vastaanotettuaan JLK:n kotisivuilla täytetyn lahjakortin tilauslomakkeen JLK lähettää lahjakortin tilaajalle sähköpostitse maksuohjeen lahjakortista. Saatuaan maksusuoritteen tililleen, JLK lähettää lahjakortin tilaajalle sähköpostiin PDF-muodossa.

VOIMASSAOLO

Lahjakortti on voimassa kaksi vuotta lahjakortin maksupäivästä.

VOIMASSAOLON JATKAMINEN

Mikäli lahjakortin voimassaoloa halutaan jatkaa, voidaan tilaajalle lähettää uusi jälleen kaksi vuotta voimassa oleva lahjakortti. Lahjakortin voimassaoloa jatkettaessa peritään hinnaston mukainen toimistomaksu. Voimassaoloajan umpeuduttua ei lahjakortin voimassaoloa voi jatkaa, eikä se kelpaa enää maksuksi.

SIIRTO TOISELLE NIMELLE

Mikäli lahjakortti halutaan siirtää toiselle nimelle, voidaan tilaajalle lähettää alkuperäistä lahjakorttia sekä hinnaston mukaista toimistomaksua vastaan uusi lahjakortti toivotulla nimellä. Lahjakortin voimassaoloaikaa jatketaan automaattisesti toiselle nimelle siirron yhteydessä. Voimassaoloajan umpeuduttua ei lahjakorttia voi siirtää toiselle nimelle.

LAHJAKORTIN KäYTTäMINEN

Rahasummalle kirjoitettu lahjakortti kelpaa maksuvälineenä JLK:ssa osoittamastaan summastaan. Lahjakortin voi käyttää JLK:n jäsenmaksun maksamiseen, hyppypiikin täydentämiseen tai osana JLK:n järjestämän laskuvarjohyppykurssin (alkeiskurssi, kertauskurssi, varusmieskurssi, tandemhyppykurssi) maksua.

OSALLISTUMISOIKEUS JLK:N JÄRJESTÄMÄLLE LASKUVARJOHYPPYKURSSILLE

Lahjakortti ei oikeuta henkilöä osallistumaan kurssille, vaan toimii ainoastaan maksuvälineenä JLK:ssa. Osallistumisoikeudesta päättää JLK:n hyppymestari, joka voi olla turvallisuussyistä hyväksymättä henkilöä kurssille, tai vaatia henkilöltä lääkärintodistusta hyppykelpoisuudesta (ohjeet lääkärintarkastusta varten). Sekä alkeis-, kertaus-, varusmies- että tandemhyppykurssille osallistuva hakee JLK:n jäsenyyttä, joka voidaan evätä mm. eettisistä syistä. HUOM! Edellytyksenä hyppyharrastukseen on normaali ns. ajokorttiterveys, alle 100 kg paino ja vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajansa kirjallisen suostumuksen ja yli 60-vuotiailta vaaditaan aina lääkärintodistus. Alkoholin tai muiden päihteiden tai kolmiolääkkeiden vaikutuksen alaisena hyppääminen on ehdottomasti kielletty. Jos epäilet hyppykelpoisuuttasi, ota yhteyttä JLK:oon. Mikäli henkilön rahasummalle kirjoitetun lahjakortin käyttö estyy JLK:n hyppymestarin tai JLK:n päätöksestä, lunastetaan lahjakortti takaisin täydestä ostohinnastaan.

KURSSIN PERUUNTUMISESTA AIHEUTUNEET VAHINGOT

JLK ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka syntyvät laskuvarjohyppykurssin viivästyessä tai peruuntuessa.

MUUT EHDOT

Kun rahasummalle kirjoitettua lahjakorttia halutaan käyttää maksuna JLK:n järjestämästä alkeis-, tai tandemhyppykurssista, noudatetaan lisäksi kyseisen kurssin lahjakortin toimitusehtoja.