TANDEMHYPPYKURSSILAHJAKORTTIEN TOIMITUSEHDOT

TOIMITUSEHTOJEN KATTAVUUS

Nämä toimitusehdot koskevat Jyväskylän Laskuvarjokerho Ry:n (jäljempänä JLK) internetissä yhdistyksen kotisivuilla (www.skydivejkl.fi) täytettävän lomakkeen kautta tilattuja, tai muulla tavoin hankittuja JLK:n tandemhyppykurssilahjakortteja.

TILAUSPROSESSI

Vastaanotettuaan JLK:n kotisivuilla täytetyn lahjakortin tilauslomakkeen JLK lähettää lahjakortin tilaajalle sähköpostitse maksuohjeen lahjakortista. Saatuaan maksusuoritteen tililleen, JLK lähettää lahjakortin tilaajalle sähköpostiin PDF-muodossa.

VOIMASSAOLO

Lahjakortti on voimassa kaksi vuotta lahjakortin maksupäivästä. Tandemhyppykurssin maksuksi kelpaavan lahjakortin katsotaan olevan voimassa, jos ilmoittautuminen tandemhyppykurssille tapahtuu edellä mainitun kahden vuoden sisällä lahjakortin maksupäivästä.

VOIMASSAOLON JATKAMINEN

Mikäli lahjakortin voimassaoloa halutaan jatkaa, voidaan tilaajalle lähettää uusi jälleen kaksi vuotta voimassa oleva lahjakortti. Lahjakortin voimassaoloa jatkettaessa peritään uusintahetken ja alkuperäisen lahjakortin ostohetken JLK:n hinnaston mukaisen lahjakortin myyntihinnan erotus sekä hinnaston mukainen toimistomaksu. Voimassaoloajan umpeuduttua ei lahjakortin voimassaoloa voi jatkaa, eikä se kelpaa enää maksuksi.

SIIRTO TOISELLE NIMELLE

Mikäli lahjakortti halutaan siirtää toiselle nimelle, voidaan tilaajalle lähettää alkuperäistä lahjakorttia sekä hinnaston mukaista toimistomaksua vastaan uusi lahjakortti toivotulla nimellä. Mikäli lahjakortin voimassaoloa halutaan samalla jatkaa, peritään lisäksi uusintahetken ja alkuperäisen lahjakortin ostohetken JLK:n hinnaston mukaisen lahjakortin myyntihinnan erotus. Voimassaoloajan umpeuduttua ei lahjakorttia voi siirtää toiselle nimelle.

OSALLISTUMISOIKEUS TANDEMHYPPYKURSSILLE

Tandemhyppylahjakortti ei oikeuta henkilöä osallistumaan kyseiselle laskuvarjohyppykurssille, vaan toimii vain maksuvälineenä JLK:n järjestämästä kurssista. Osallistumisoikeudesta päättää JLK:n tandemhyppymestari, joka voi olla turvallisuussyistä hyväksymättä henkilöä kurssille, tai vaatia henkilöltä lääkärintodistusta hyppykelpoisuudesta (ohjeet lääkärintarkastusta varten). Tandemhyppykurssille osallistuva hakee JLK:n jäsenyyttä, joka voidaan evätä mm. eettisistä syistä. HUOM! Edellytyksenä hyppyyn on normaali ns. ajokorttiterveys, alle 100 kg paino ja vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajansa kirjallisen suostumuksen ja yli 60-vuotiailta vaaditaan aina lääkärintodistus. Alkoholin tai muiden päihteiden tai kolmiolääkkeiden vaikutuksen alaisena hyppääminen on ehdottomasti kielletty. Jos epäilet hyppykelpoisuuttasi, ota yhteyttä JLK:oon. Mikäli henkilön hyppykurssin suoritus estyy JLK:n tandemhyppymestarin tai JLK:n päätöksestä, lunastetaan lahjakortti takaisin täydestä ostohinnastaan.

TANDEMHYPPYKURSSIN SUORITUS JONOMUOTOISESTI

Lahjakortin tilaaja tai käyttäjä ilmoittautuu itse tandemhyppykurssijonoon. Jonoa puretaan ilmoittautumisjärjestyksessä. JLK:n edustaja ottaa yhteyttä jonon ensimmäiseen, kun seuraavan tandemhyppykurssin ajankohta on varmistunut, kuitenkin pyrkimyksenä vähintään kolme päivää ennen kurssia. Mikäli tämä ajankohta ei ilmoittautuneelle sovi, siirtyy vuoro seuraavalle jonossa. Jonon ensimmäiseen otetaan jälleen yhteyttä seuraavan tandemhyppykurssin ajankohdan varmistuessa kunnes kurssi on suoritettu tai ilmoittautuminen peruttu. Ilmoittautumisen voi perua joko ilmoittautunut itse tai JLK, mikäli kurssin katsotaan viivästyvän ilmoittautuneesta johtuvista syistä. Kun kurssin ajankohta on varmistunut ja sovittu tandemoppilaan kanssa, voidaan se perua ainoastaan raskauttavista syistä. Mikäli tandemoppilas jättää ilmaantumatta paikalle sovitusti tai ilmaantuu paikalle tilassa, jossa kurssia ei voida suorittaa, voidaan maksu kurssista periä kokonaisuudessaan tai osittain voimassaolevan hinnaston mukaan.

TANDEMHYPPYKURSSIN SUORITUS AJANVARAUKSELLA

Lahjakortin tilaaja tai käyttäjä tekee tandemhyppykurssin aikavarauksen (ajanvarausmaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti). JLK pidättää oikeuden olla pitämättä tandemhyppykurssia sovittuna ajankohtana riippumatta siitä, onko syy kurssin estymiseen JLK:sta riippuva vai ei. Tandemhyppykurssin suoritus voi estyä esimerkiksi huonon sää-, kalusto- tai lentokonetilanteen vuoksi, tai mikäli JLK:n tandemhyppymestarit tai tandemhyppykuvaajat eivät ole kyseisenä ajankohtana käytettävissä. Mikäli tandemhyppykurssi estyy jostain JLK:sta riippuvasta tai riippumattomasta syystä, voidaan tandemhyppykurssin ajankohta siirtää, tai tandemhyppykurssilahjakortti lunastaa takaisin täydestä ostohinnastaan. Lahjakortin käyttäjä voidaan myös toivomuksesta siirtää tandemhyppykurssijonon kohtaan, johon hän ilmoittautumisajankohtansa perusteella sijoittuisi. Ajanvarausmaksua ei palauteta. Mikäli tandemoppilas estyy saapumasta paikalle sovittuna ajankohtana, on hänen peruttava aikavarauksensa vähintään viikkoa ennen aiottua hyppykurssia. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin, tai tandemoppilas jättää ilmaantumatta paikalle ilman peruutusta tai ilmaantuu paikalle tilassa, jossa kurssia ei voida suorittaa, voidaan lahjakortti katsoa käytetyksi.

KURSSIN PERUUNTUMISESTA AIHEUTUNEET VAHINGOT

JLK ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka syntyvät tandemhyppykurssin viivästyessä tai peruuntuessa.

TANDEMHYPYN TALTIOINNIN EPÄONNISTUMINEN

Tandemhypyn taltiointi ei sisälly kurssin hintaan, vaan tarjotaan kurssilaisille ilmaiseksi. JLK ei vastaa taltioinnin epäonnistumisesta johtuvista mahdollisista vahingoista.

TAPATURMAVAKUUTUS TANDEMHYPYLLE

Tandemhyppykurssin hintaan sisältyvä vakuutus kattaa pysyvän haitan ja kuolemantapauksen. Vakuutus alkaa ilma-aluksen kuormauksesta ja päättyy siihen hetkeen, kun tandem-valjaat riisutaan pois päältä. Vakuutus ei kata pienempiä vammoja, kuten nilkan nyrjähdys tai murtuma. Tandemhyppykurssin suorittaja voi halutessaan kurssin yhteydessä liittyä Suomen Ilmailuliittoon, jolloin hän saa jäsenetuna kattavamman ilmailijan tapaturmavakuutuksen. Vakuutukseen sekä muihin Suomen Ilmailuliiton jäsenetuihin voi tutustua Suomen Ilmailuliiton sivuilla.