Tandemkurssin tilausehdot

Tandemhyppykurssin ostaja ja ajanvaraaja sitoutuu noudattamaan näitä tilausehtoja. Tandemhyppy sisältää yhden tandemlaskuvarjohypyn tandemhyppymestarin kanssa, koulutuksen, vakuutuksen, kerhon jäsenyyden kuluvalle vuodelle, tarvittavan laskuvarjohyppykaluston käytön sekä varusteet hypylle kuten valjaat, suojalasit ja tarvittaessa kerhon hyppyhaalarin. Hypystä saa muistoksi videon.

Jyväskylän Laskuvarjokerho Ry tarjoaa kursseja ainoastaan jäsenilleen. Kurssille osallistuminen vaatii liittymisen yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi liitytään kurssin alkaessa.

Kuluvan vuoden jäsenmaksu sisältyy aina kurssin hintaan.

Tandemhypyn voi maksaa verkkokaupassa täydellä hinnalla tai varausmaksulla. Varausmaksulla ostettaessa loput maksusta veloitetaan hyppyhetken hinnaston mukaisesti paikan päällä.

Kun olet ostanut tandemkurssin verkkokaupasta, voit varata tandemhyppyajan varauskalenterista saamallasi tilausnumerolla. Varauskalenteriin avataan aikoja sitä mukaan kun niitä saadaan järjestettyä.

Tandemhyppykurssi on voimassa kaksi vuotta tilauspäivästä. Tandemhyppykurssin katsotaan olevan voimassa, jos ilmoittautuminen tandemhyppykurssille tapahtuu edellä mainitun kahden vuoden sisällä maksupäivästä.

Mikäli kurssimaksun voimassaoloa halutaan jatkaa, tulee hänen ottaa yhteyttä yhdistykseen kirjallisesti ennen kun kaksi (2) vuotta ostohetkestä tulee täyteen.

Voimassaoloa jatkettaessa peritään uusintahetken ja alkuperäisen ostohetken JLK:n
hinnaston mukaisen kurssin myyntihinnan erotus sekä hinnaston mukainen toimistomaksu. Voimassaoloajan umpeuduttua ei kurssin voimassaoloa voi jatkaa, eikä se kelpaa enää maksuksi..

Mikäli kurssi halutaan siirtää toiselle nimelle, voidaan se tehdä hinnaston mukaista toimistomaksua vastaan toivotulla nimellä. Voimassaoloajan umpeuduttua ei kurssia voi siirtää toiselle nimelle.

Tandemhyppy kurssi ei oikeuta henkilöä osallistumaan kyseiselle laskuvarjohyppykurssille, vaan toimii vain maksuvälineenä JLK:n järjestämästä kurssista. Osallistumisoikeudesta päättää JLK:n tandemhyppymestari, joka voi olla turvallisuussyistä hyväksymättä henkilöä kurssille, tai vaatia henkilöltä lääkärintodistusta hyppykelpoisuudesta (ohjeet lääkärintarkastusta varten). Tandemhyppykurssille osallistuva hakee JLK:n jäsenyyttä, joka voidaan evätä mm. eettisistä syistä.

HUOM! Edellytyksenä hyppyyn on normaali perusterveys, alle 100 kg paino ja vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajansa kirjallisen suostumuksen ja yli 65-vuotiailta vaaditaan aina lääkärintodistus. Alkoholin tai muiden päihteiden tai kolmiolääkkeiden vaikutuksen alaisena hyppääminen on ehdottomasti kielletty. Jos epäilet hyppykelpoisuuttasi, ota yhteyttä JLK:oon. Mikäli henkilön hyppykurssin suoritus estyy JLK:n tandemhyppymestarin tai JLK:n päätöksestä, lunastetaan lahjakortti takaisin täydestä ostohinnastaan.

Kurssin tilaaja tai käyttäjä tekee tandemhyppykurssin aikavarauksen (ajanvarausmaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti). JLK pidättää oikeuden olla pitämättä tandemhyppykurssia sovittuna ajankohtana riippumatta siitä, onko syy kurssin estymiseen JLK:sta riippuva vai ei. Tandemhyppykurssin suoritus voi estyä esimerkiksi huonon sää-, kalusto- tai lentokonetilanteen vuoksi, tai mikäli JLK:n tandemhyppymestarit tai tandemhyppykuvaajat eivät ole kyseisenä ajankohtana käytettävissä sairastumisen tai muun henkilökohtaisen tilanteen johdosta. Mikäli tandemhyppykurssi estyy jostain JLK:sta riippuvasta tai riippumattomasta syystä, voidaan tandemhyppykurssin ajankohta siirtää, tai tandemhyppykurssi lunastaa takaisin täydestä ostohinnastaan. Ajanvarausmaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli tandemoppilas estyy saapumasta paikalle sovittuna ajankohtana, on hänen peruttava aikavarauksensa vähintään viikkoa ennen aiottua hyppykurssia. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin tai tandemoppilas jättää ilmaantumatta paikalle ilman peruutusta tai ilmaantuu paikalle tilassa, jossa kurssia ei voida suorittaa, voidaan varausmaksu katsoa käytetyksi.

Mikäli varaamasi tandemaika ei onnistukkaan, voidaan aika siirtää 7 päivää ennen varattua aikaa maksutta. Siirto tulee suorittaa varausvahvistuksen kautta olevasta linkistä. Mikäli vaihtoehtoisia aikoja ei ole saatavilla, ota yhteyttä tandem@skydivejkl.fi viimeistään 7 päivää ennen hyppyä.

Peruutuksesta pidätetään aina hinnaston mukainen varausmaksu.

Sairastapauksissa kurssin voi siirtää siirtoehtojen mukaisesti tai peruuttaa maksutta.

Kouluttajalla on aina oikeus estää kurssilaisen osallistuminen tai lähettää tämä lääkärin jatkotutkimuksiin. Lue ohjeet tutkivalle lääkärille tästä.

Tandemhypyn taltiointi ei sisälly kurssin hintaan, vaan tarjotaan kurssilaisille ilmaiseksi. JLK ei vastaa taltioinnin epäonnistumisesta johtuvista mahdollisista vahingoista. Kuvaaja lähettää videon siihen sähköpostiin, jonka annat koulutusilmoituslomakkeessa, JLK ei säilytä videoita hypystä

Tandemhyppykurssin hintaan sisältyvä vakuutus kattaa pysyvän haitan ja kuolemantapauksen. Vakuutus alkaa ilma-aluksen kuormauksesta ja päättyy siihen hetkeen, kun tandem-valjaat riisutaan pois päältä. Vakuutus ei kata pienempiä vammoja, kuten nilkan nyrjähdys tai murtuma. Tandemhyppykurssin suorittaja voi halutessaan kurssin yhteydessä liittyä Suomen Ilmailuliittoon, jolloin hän saa jäsenetuna kattavamman ilmailijan tapaturmavakuutuksen. Vakuutukseen sekä muihin Suomen Ilmailuliiton jäsenetuihin voi tutustua Suomen Ilmailuliiton sivuilla.

Alkeiskurssin tilausehdot

Alkeiskurssin ostaja ja kurssille ilmoittautuja sitoutuu noudattamaan näitä tilausehtoja. Laskuvarjohypyn alkeiskurssi sisältää ensimmäisen (1) PL-hypyn, koehypyn, koulutuksen, vakuutuksen, kerhon jäsenyyden kuluvalle vuodelle, tarvittavan laskuvarjohyppykaluston käytön oppilasuran.

Jyväskylän Laskuvarjokerho Ry tarjoaa kursseja ainoastaan jäsenilleen. Kurssille osallistuminen vaatii liittymisen yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi liitytään kurssin alkaessa.

Kuluvan vuoden jäsenmaksu sisältyy aina kurssin hintaan.

Mikäli kurssi halutaan siirtää toiselle nimelle, voidaan se tehdä hinnaston mukaista toimistomaksua vastaan toivotulla nimellä.

Jokainen henkilö ilmoittautuu itse alkeiskurssille. Alkeiskurssien infotilaisuudet pidetään ennalta sovittuina ajankohtina ja kurssien aikatauluista sovitaan kurssikohtaisesti, kuitenkin pääsääntöisesti esimerkkiaikataulun mukaisesti.

Kurssin osto verkkokaupasta ei suoraan oikeuta henkilöä osallistumaan kyseiselle laskuvarjohyppykurssille, vaan osallistumisoikeuden varmistaa JLK:n hyppymestari, joka voi olla turvallisuussyistä hyväksymättä henkilöä kurssille, tai vaatia henkilöltä lääkärintodistusta hyppykelpoisuudesta (ohjeet lääkärintarkastusta varten). Alkeiskurssille osallistuva hakee JLK:n jäsenyyttä, joka voidaan evätä mm. eettisistä syistä.

HUOM!
Edellytyksenä hyppyharrastukseen on normaali ns. ajokorttiterveys, alle 100 kg paino ja vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajansa kirjallisen
suostumuksen ja yli 65-vuotiailta vaaditaan aina lääkärintodistus. Alkoholin tai muiden päihteiden alaisena hyppääminen on ehdottomasti kielletty. Jos epäilet hyppykelpoisuuttasi, ota yhteyttä JLK:n koulutuspäällikköön.

Mikäli henkilön hyppykurssin suoritus estyy JLK:n hyppymestarin tai JLK:n päätöksestä, pidätämme kurssimaksun palautuksesta hinnaston mukaisen toimistomaksun.

Mikäli kurssille ilmoittautuja ei pääse osallistumaan kurssille, on hänellä mahdollisuus siirtää osallistuminen yhden kerran jollekin saman kauden aikana olevalle kurssille, mikäli kyseisellä kurssilla on tilaa.

Muissa tapauksissa siirrosta toiselle kurssille veloitetaan hinnaston mukainen toimistomaksu.

Kurssille osallistumisen voi peruuttaa viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkamista. Pidätämme peruutuksesta hinnaston mukaisen toimistomaksun. Mikäli kurssin peruuttaa tämän jälkeen, pidätämme toimistomaksun lisäksi 50€ varausmaksun.

Sairastapauksissa kurssin voi siirtää siirtoehtojen mukaisesti tai peruuttaa maksutta.

Mikäli osallistuja ei ilmoita kirjallisesti tai saavu lainkaan kurssille, kurssimaksua ei palauteta muuta kun erittäin painavista syistä kuten sairastuminen, loukkaantuminen tai muut terveyteen liittyvät syyt lääkärintodistusta vastaan.

Mikäli kurssi peruuntuu tai peruutetaan, maksetut kurssimaksut palautetaan ehtojen mukaisesti. Palautuksista vähennetään mahdolliset ehdoissa määritellyt maksut.

Maksut palautetaan samalla maksutavalla, millä ne ovat alunperin maksettu.

Lahjakortin tilausehdot

Lahjakortti on voimassa kaksi vuotta lahjakortin maksupäivästä.

Lahjakortin voimassaoloa on mahdollista jatkaa pyydettäessä vuodeksi kerrallaan. Lahjakortin voimassaoloa jatkettaessa peritään hinnaston mukainen toimistomaksu. Voimassaoloajan umpeuduttua ei lahjakortin voimassaoloa voi jatkaa, eikä se kelpaa enää maksuksi.

Lahjakortti kelpaa maksuvälineenä JLK:ssa osoittamastaan summastaan. Lahjakortin voi käyttää JLK:n jäsenmaksun maksamiseen, hyppypiikin täydentämiseen tai osana JLK:n järjestämän laskuvarjohyppykurssin (alkeiskurssi, kertauskurssi, varusmieskurssi, tandemhyppykurssi) maksua.

Lahjakorttia on mahdollista käyttää useammassa erässä. Ajantasainen saldo näkyy sähköisellä lahjakortilla.

Lahjakorttia ei voi palauttaa tai muuttaa rahaksi.

Lahjakortti ei oikeuta henkilöä osallistumaan kurssille, vaan toimii ainoastaan maksuvälineenä JLK:ssa. Voit katsoa lisätietoa osallistumisoikeudesta kursseille kurssikohtaisista tilausehdoista.

Mikäli henkilön rahasummalle kirjoitetun lahjakortin käyttö estyy JLK:n hyppymestarin tai JLK:n päätöksestä, lunastetaan lahjakortti takaisin täydestä ostohinnastaan.

Maksuehdot

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

Maksuvälineinä käy myös Smartum- ja Tyky-setelit, Edenred, Epassi, Eazybreak sekä SporttiPassi.

Verkkokaupassa ostaessasi liikuntasetelillä,

1. Tarkasta ensin, että palvelusta löytyy Skydive Jyväskylä
2. Tee ostos verkkokaupassa ja valitsi maksutavaksi kassalla Liikuntaseteli.
3. Maksa liikuntasetelillä Skydive Jyväskylän toimipaikkaan tilausta vastaava summa
4. Mikäli haluat maksaa vain osan tilauksesta, liikuntasetelillä, ota meihin ensin yhteyttä: rahastonhoitaja@skydivejkl.fi

Voit myös maksaa osan tilauksesta siten, että ostat ensin lahjakortin verkkokaupasta käytettävää liikuntaseteliä vastaavalla summalla. Tämän jälkeen voit tehdä tilauksen ja maksaa sen lahjakortilla.