Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän laskuvarjokerho Ry
PL 462
40101 Jyväskylä
kerho@skydivejkl.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jyväskylän Laskuvarjokerho Ry
Esa-Matti Suuronen
PL 462
40101 JYVÄSKYLÄ

Rekisterin nimi

Jyväskylän Laskuvarjokerhon jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenyyden hoitaminen, yhdistyksen tiedottaminen

Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön nimi
 • Yhteystiedot
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
 • Liittymispäivämäärä
 • Jäsenmaksun maksupäivämäärä
 • Suoritetun alkeiskurssin ajankohta
 • Tiedot yhdistyksessä suoritetuista laskuvarjohypyistä

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen ilmoittamat tiedot (ml. jäsenhakemus), Jyväskylän laskuvarjokerho Ry toiminta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä ja paperilla olevat tiedot tuhotaan välittömän käyttötarpeen jälkeen.

Sähköinen aineisto

Tiedot säilytetään tietokannassa, johon on pääsy Jyväskylän Laskuvarjokerho Ry:n toimihenkilöillä. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Jyväskylän Laskuvarjokerho Ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.